Nạp Gems Clash Royale

100$ / 1.000.000đ

Bảng giá Nạp Gems Clash Royale

Gói (USD) Số Gems Giá Nạp TT Thẻ cào
20$ 2500 Gems 300.000đ none
100$ 14000 Gems 1.000.000đ None

Ghi chú: Nạp CR thì bên mình cần tài khoản Game Center hoặc Webchat, QQ liên kết với CR của bạn bao gồm ID và Pass. Bên mình sẽ bảo mật những tài khoản này cho khách hàng. Ngoài ra không còn cách thần thánh nào khác để chuyển gems cho các bạn. Nếu như các bạn chưa có những tài khoản này, bên mình có hỗ trợ tạo giúp không tính chi phí.

Bài viết về Nạp Gems Clash Royale

Nạp Tiền Game khác