cách ẩn game trên ipad

  • Cách ẩn game trên ipad
    12:45PM 28/05/2015
    Hướng dẫn cách ẩn game trên iPad Đôi khi một số game nào đó ở trên iPad Air 2 của bạn mà bạn lại muốn ẩn nó đi nhằm che giấu không cho người khác biết đến. Nhưng lại không muỗn xóa nó một cách hoàng toàn mà vẫn muốn sử dụng chúng. Tuy nhiên, việc ẩn game trên iPad...

...