combo Lucian như thế nào

  • Combo chiêu đỉnh của Lucian
    Combo chiêu đỉnh của Lucian Lucian là một trong những tướng xạ thủ được người chơi ưa dùng nhất hiện nay. Sở dĩ vị tướng này được yêu thích là vì có tính sát tương vật lý cao và có tính cơ động để truy đuổi hoặc chạy trốn kẻ thù. Khi chơi vị tướng này ngoài...