Tướng sát thủ tốt nhất Liên Minh

  • Tướng sát thủ nào thực sự tốt nhất Liên Minh
    06:28AM 18/03/2015
    Những tướng sát thủ tốt nhất Liên Minh Huyền Thoại hiện nay Trong liên minh huyền thoại danh sách các tướng thông thường được chia làm 6 loại với vai trò chính là Sát thủ, xạ thủ, pháp sư, hỗ trợ, đỡ đòn và cuối cùng là đấu sĩ. Trong số này có vị trị Sát thủ là một...

...