Nạp Gems Clash Royale

14K Gems / 1.900.000đ

Bảng giá Nạp Gems Clash Royale

Gói lẻ (USD) Số Gems Giá bảo hành Giá ko bảo hành
5$ 500 Gems 130.000đ 50.000đ
10$ 1200 Gems 230.000đ 100.000đ
20$ 2500 Gems 450.000đ 200.000đ
50$ 6500 Gems 1.100.000đ 350.000đ
100$ 14000 Gems 1.900.000đ 650.000đ

Ghi chú: Bạn cần tạo sẵn tài khoản Supercell ID (lựa chọn tốt nhất) hoặc bạn cung cấp tài khoản Game Center hoặc Webchat, QQ liên kết với CR của bạn bao gồm ID và Pass. Bên mình sẽ bảo mật những tài khoản này cho khách hàng. Ngoài ra không còn cách thần thánh nào khác để chuyển gems cho các bạn. Nếu như các bạn chưa có những tài khoản này, bên mình có hỗ trợ tạo giúp không tính chi phí.

Bài viết về Nạp Gems Clash Royale

Nạp Tiền Game khác

0964.277.992