Clash of Clans: Đi cướp nên dùng lính nào

  • Clash of Clans: Đi cướp nên dùng lính nào là tốt nhất
    08:20AM 02/01/2015
    Cách dùng lính đi cướp trong game Clash of Clans Đi cướp luôn luôn là một vấn đề quan trọng đối với người chơi Clash of Clans. Qua cách dùng binh, chỉ huy lính đi cướp, chúng ta có thể thấy được khả năng sang tạo cũng như tư duy của người chơi. Clash of Clans là game đang...

...