Hướng dẫn thanh toán

Thông Tin Thanh Toán Tại Việt Nam

Thông Tin Thanh Toán Quốc Tế

Thanh toán qua Binance:

Địa chỉ: TY383t5Mkfn1msTbyjMm4zcYw2g4XdUfKR

Thanh Toán qua Paypal:
Chuyển khoản qua tài khoản: tuyetnhung24122014@gmail.com